ACT2inspire

Wat is ACT?

Een vorm van gedragstherapie

ACT is een vorm van gedragstherapie die eind jaren 1990 werd ontwikkeld met als kernboodschap: Accepteer datgene waar je geen controle over hebt en verbind je ertoe datgene te doen wat overeenkomt met jouw waarden.

Vragen waar het bij ACT omdraait: Waar wil je voor staan in je leven? Wat doet er echt toe, diep in je hart? Om welke dingen wil je herinnerd worden bij je begrafenis?

ACT staat voor Acceptance & Commitment Therapie en je spreekt het uit als één woord (èkt). ‘To act’ betekent doen en dat is de vraag die ik je wil stellen: doe jij díe dingen in je leven die overeenkomen met wat jij belangrijk vindt en waar jij voor staat?

Als we terugkijken, zien we alle dingen die we hadden moeten doen of níet hadden moeten doen. We hebben spijt om wat we hebben ‘nagelaten’ en we zijn boos op onszelf om de fouten of verkeerde beslissingen die we hebben gemaakt. Had ik maar…

Als we vooruitkijken, zien we alle dingen die we moeten doen. Die ervaren we soms als een lange lijst van dingen die moeten. Of het zijn misschien dingen die ons angst inboezemen, die onzekerheid en spanning met zich meebrengen. Wat als?

ACT2inspire

De plek voor
Acceptance & Commitment Therapie

Al deze gedachten over verleden en toekomst krioelen in ons hoofd; allerlei bijbehorende gevoelens en lichamelijke sensaties gieren door ons lijf. De ervaringen van vroeger, herinneringen en verhalen over onszelf dragen we met ons mee.

En als we eens kijken waar we nu zijn, waar zijn we dan?
Hoe staan we in ons leven?  
En leiden we het leven dat we willen?

Behalve al dat moeten, wat mogen we, wat staan we onszelf toe? En wat willen we?

De hiernaast genoemde zes pijlers van ACT en de hieraan verbonden oefeningen, vormen samen een ‘toolkit’ van vaardigheden.

ACT2inspire
  • Acceptatie: Jezelf openstellen; je mag voelen wat je voelt
  • Defusie: Kijken naar je denken; je mag denken wat je denkt
  • Mindfulness: Hier en nu zijn; je mag "zijn" in het nu
  • Observerende Zelf: Opmerken van je bewustzijn; je mag jezelf behandelen met dezelfde vriendelijkheid en mildheid en hetzelfde begrip als je de belangrijke anderen om je heen behandelt (zelfcompassie)
  • Waarden: Weten wat er toe doet; wat wil je?
  • Toegewijde Actie: Doen wat nodig is; wat doe je wat je écht belangrijk vindt?
ACT2inspire

Het doel

Het doel van ACT is uiteindelijk het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit.
Dat wil zeggen dat hoe hoog de golven ook zijn, je een houding kunt aannemen die ervoor zorgt dat je niet onderuitgaat.

Voor vragen en/ of aanmelden:  bel: 06-50680772

ACT staat voor Acceptance & Commitment Therapie en je spreekt het uit als één woord (èkt).

‘To act’ betekent doen en dat is de vraag die ik je wil stellen: doe jij díe dingen in je leven die overeenkomen met wat jij belangrijk vindt en waar jij voor staat?

BTW nummer NL002083744B66

KvK nummer 54738059

ACT2inspire